VITORLÁS KIEGÉSZÍTŐ hajóvezetői tanfolyam

228 900 Ft

Tanfolyam: 189.900 Ft + Vizsgadíj: 39.000 Ft

További díjak (külön fizetendő):

Okmány díja: 14.800 Ft
Orvosi igazolás költsége: 7.500 Ft
Tananyag + online platform: 17.000 Ft

  • JELENTKEZÉSI LAP

  • (év,hó,nap)

  • Tudomásul veszem, hogy a hajózási hatóság a vizsgabizonyítványt visszavonja a vizsgabizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló iratok meghamisítása, vagy hamis adatok közlése esetén. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott, jelentkezésemmel önkéntesen és határozottan kijelentem, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adataim teljes körű kezelésével kapcsolatos minden tényről egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, és a tájékoztatást megértettem. Jelentkezésemmel továbbá kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz, hogy az itt közölt adataimat a hajózási hatóság és a Wiking Yacht Club (Hajó Szerviz Kft., 1033 Budapest, Hajógyári-sziget 606.) saját adatállományában teljes körűen kezelje.
    Figyelem! A jelentkezési lapot - mellékleteivel együtt - a tanfolyam kezdete előtt le kell adni!
  • Jelentkezésemmel elfogadom a tanulmányi szerződési feltételeket.

Kategória: