élményhajózás

Motoros Hajóvezetői Jogosítvány

129 900 Ft

Vizsgadíj: 37.000 Ft
Okmány díja: 13.000 Ft
Orvosi igazolás költsége: 7.500 Ft
Tananyag + online platform: 15.000 Ft

  • JELENTKEZÉSI LAP

  • Email címe
  • Telefon
  • Születési idő ( év,hó,nap)
  • Születési hely
  • Személyi igazolvány (útlevél) szám
  • Anyja születési neve

   Tudomásul veszem, hogy a hajózási hatóság a vizsgabizonyítványt visszavonja, a vizsgabizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló iratok meghamisítása, vagy hamis adatok közlése esetén. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott jelentkezésemmel önkéntesen és határozottan kijelentem, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adataim teljes körű kezelésével kapcsolatos minden tényről egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, és a tájékoztatást megértettem. Jelentkezésemmel továbbá kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz, hogy az itt közölt adataimat a hajózási hatóság és a Wiking Yacht Club (Hajó Szerviz Kft., 1033, Budapest, Hajógyári sziget 606.) saját adatállományában teljes körűen kezelje. A jelentkezési lapot - mellékleteivel együtt - a tanfolyam kezdete előtt le kell adni.

A vizsgadíj automatikusan hozzáadódik a kosárhoz!

 • + Vizsgadíj 37000 Ft
Kategória:

További információk

Válasszon időpontot

2021. Február 9., 2021. Március 9., 2021. Április 6., 2021. Május 4., 2021. Június 1., 2021. Július 6., 2021. Augusztus 3., 2021. Szeptember 7., 2021. Október 5., 2021. November 2.

TOP
HÍVÁS
EMAIL