Garmin workshop – Általános jegy

24 900 Ft

Részvétel a workshopon • 4-5 fő, 4 fő alatt nem indul.

  • JELENTKEZÉSI LAP

  • Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott, jelentkezésemmel önkéntesen és határozottan kijelentem, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adataim teljes körű kezelésével kapcsolatos minden tényről egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, és a tájékoztatást megértettem. Jelentkezésemmel továbbá kifejezett beleegyezésemet adom ahhoz, hogy az itt közölt adataimat a hajózási hatóság és a Wiking Yacht Club (Hajó Szerviz Kft., 1033 Budapest, Hajógyári-sziget 606.) saját adatállományában teljes körűen kezelje.

Kategóriák: ,